A projekt leírása

Háttér-információk

Az Európai Vakok Szövetsége (EBU) 30 millióra becsüli az Európában élo vak és gyengénlátó emberek számát, figyelembe véve a látásromlással élo idosödo lakosság számának folyamatos növekedését is. Az EBU adatai szerint a vak és gyengénlátó európai polgárok 70%-a 60 évnél idosebb, kétharmaduk pedig 65 év feletti. A WHO a látássérültséggel élo idos emberek számának 30-50%-os növekedését jelzi elore a következo 10-15 évben, ennek okai többek között a folyamatosan idosödo társadalom és az idoskori cukorbetegség.

 

A látásromlással élo idosödo népesség a jövoben jelentos hatást gyakorol majd az egészségügyi ellátásra és szolgáltatásokra. A látásvesztés az életminoség romlásához, az aktivitás csökkenéséhez vezethet, majd végül ez az állapot kirekesztettség érzésbe és depresszióba torkollhat.

 

A vak és gyengénlátó emberek számára az utazás rendkívüli kihívást jelent, és szükségük van ennek során mások segítségére. Habár a vakvezeto kutyák a közlekedés során segítséget jelenthetnek, a látássérült lakosságnak csak igen kis része közlekedik kutyával. Ennek oka a kutyák költséges kiképzése és a hosszú várakozási ido, amíg a jelentkezo kutyához juthat. A létezo technikai megoldások ellenére a látássérült emberek tájékozódása során a leglényegesebb még mindig az útvonalak megjegyzése és a fehér bot használata maradt. Rendkívül fontos, hogy függetlenséget és önállóságot nyújtsunk a látássérült emberek számára, ennek érdekében elengedhetetlenül fontos az új mobiltechnológiai megoldások fejlesztése.

 

Egy, a közelmúltban megjelent EBU-jelentésben, amelynek címe Három város meséje (ez egy, az EU által támogatott, 2007 és 2013 között megvalósuló projekt keretein belül elkészült tanulmány) az idosbarát városok létrehozásának módjait vizsgálták látássérült emberek közremuködésével közlekedési és tájékozódási szempontok alapján. A vizsgálatban Tullamore, Salzburg és Marseille idos (átlagosan hetvenéves) látássérült lakosai közül azok vettek részt, akik rendszeresen jelen vannak a Vakok Szövetsége helyi szervezetei által tartott rendezvényeken. A vizsgálatban résztvevok számos nehézséget tapasztaltak, és sok olyan tényezot és körülményt soroltak fel, amelyeket javítani lehetne.

 

Ezek közül a következokben felsorolunk néhány megjegyzést:

 

  • Külso terek és épületek esetében problémát jelent a környezetnek az elozetes figyelmeztetés nélkül történo megváltozása, a középületek bejáratát egyértelmuen jelezni kellene, hogy elkülönüljön a rámpáktól és a lépcsoktol.
  • Nehézségek a közlekedés során: problémás a háztól házig történo eljutás megoldása, sok esetben nem megfizetheto a háztól házig történo szállítás a magánszemélyek számára, hiányos az akadálymentes tájékozódási lehetoség a menetrendekrol, az úticélokról, az érkezés és az indulás helyérol.
  • Szükséges tényezok a közösség életében való részvételhez: képzett kísérok, személyi segítok, akik segítik a vak és gyengénlátó embereket a tájékozódásban, lehetoség az integrációra valamint speciális csoportok látogatására.
  • Fontos tényezok az információszerzés és a kommunikáció területén: lényeges, hogy az ügyintézés során a vak vagy gyengénlátó ügyfél egy másik emberrel beszélhessen, és ne egy gép fogadja a kérdéseit, az ügyintézonek érdeklodnie kellene arról, hogy pontosan milyen segítségre van szüksége a látássérült ügyfélnek.

 

 Kétségtelen, hogy nagy szakadék van a jelenleg létezo támogató technikák által nyújtott szolgáltatások és a városi közlekedésre vonatkozó valós igények és szükségletek között. Meg kell említeni azt a tényt is, hogy habár a közlekedésre vonatkozó szükségletek jelentos része az idosödo vak és gyengénlátó emberektol érkezik, az általuk megfogalmazott kérések természetesen hatással vannak a fiatalabb korosztályokhoz tartozó látássérült emberek mindennapjaira is. Egy elérheto új technológia megalkotása esetén egyfajta értékes érintkezés alakulhatna ki a két korcsoport tagjai között: miközben a fiatalabb korosztály képviseloi gyorsan elsajátítják az új technológiai eszközök kezelését és ezt át tudják adni az idoseknek különbözo összejöveteleken, rendezvényeken, addig az idosek példát mutathatnak a fiatalabbaknak azzal kapcsolatban, hogyan gyozik le azokat a nehézségeket, amelyekkel szembesülnek a hétköznapok során.

 

Ha az elmondottakat figyelembe vesszük, nem kétséges, hogy egy hatékony mobil támogatótechnológiai megoldás révén a következo évtizedek Európájának egyik jelentos társadalmi-gazdasági problémájára találhatnánk megoldást.

A projektrol

A projekt célja, hogy megkönnyítse a vak és gyengénlátó emberek hétköznapjait olyan feladatok megoldásakor, mint amilyen többek között a városi közlekedés, amelynek során a vak és gyengénlátó emberek az általunk nyújtott megoldás segítségével hatékonyan, egyszeruen és megfizetheto módon jutnának el egyik pontból a másikba.

 

A jelenleg létezo megoldásokkal ellentétben, amelyek csak a kültéri közlekedésben segítik a vak és gyengénlátó embereket, mi olyan helyzeteket is számításba vettünk, amikor a vak ember az utazása során ismeretlen beltéri egységeken is áthalad (pl. aluljáróban, vasútállomáson, buszmegállóban, stb.), valamint az olyan komplex helyzeteket is figyelembe vettük, amikor például a vak ember útja során betér egy bevásárlóközpontba, vagy esetleg egy középületben akad teendoje.

 

Véleményünk szerint az általunk fejlesztendo technológia a vak emberek számára jelentett könnyebbség mellett érdekes lehet olyan cégek, irodák, helyi szolgáltatók (pl. önkormányzatok) számára, ahol vak emberek is dolgoznak, vagy ügyfélként megfordulnak, és önállóan szeretnének mozogni, ügyet intézni egy elfogadó, nyitott közösségben.

 

Egy háztól házig történo navigációs szolgáltatás kifejlesztése céljából egy olyan multi-modális támogató keretrendszer kifejlesztését tuztük ki célul, amelybe a jelenleg használt kültéri navigációs szolgáltatások könnyen beilleszthetoek lesznek.

 

Így tehát a vak emberek a számukra már ismeros és bevált navigációs technológiát használhatják, kiegészítve a beltéri közlekedést megkönnyíto szolgáltatással, mely olcsó és hatékony háztól házig történo közlekedési segítséget nyújt majd a vak és gyengénlátó emberek számára.